MOVIE: Dhokha Teaser | Arijit Singh | Khushalii Kumar, Parth, Nishant, Manan B, Mohan S V, Bhushan K